Τιμές

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΤΙΩΝ

ΜΜ \ Διάμετρος Φ150 Φ200 Φ250 Φ300 Φ400 Φ350 Φ450 Φ500
150 6
200 7 8
250 8 9 10
300 9 10 11,5 12
350 10 12 12,5 14 15
400 11 12,5 14 15 16 18
450 12 13,5 15 16 18 20 21
500 13 15 16 17 20 21 22 23

ΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διάσταση Τιμή
Φ100 0,8
Φ125 1
Φ150 1,1
Φ180 1,2
Φ200 1,5
Φ225 1,5
Φ250 1,7
Φ300 2

Δυνατότητα επικάλυψης φελοπολτού ή frelen με επιβάρυνση (% επί της τιμής του φελοπολτού) (% επί της τιμής του frelen)