κατασκευή και τοποθέτηση αεραγωγών

TECHNICAL COMPANY

Conditioning - Ventilation

Developed by jtemplate

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

 

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το έτος 1996

Η εμπειρία μας στο χώρο κατασκευής και τοποθέτησης Συστημάτων Αεραγωγών σας εγγυάται

το σωστό αποτέλεσμα των εργασιών σε θέματα ποιότητας, λειτουργικότητας και τιμών

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας

για οτιδήποτε χρειαστείτε , όπως μελέτη χώρου, προσφορά εγκατάστασης, αντικατάσταση συστημάτων εξαερισμού κλπ.

Αναλαμβάνουμε εργασίες και εκτός Ελλάδας